POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez Taranko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 73 B, właściciela E-Sklepu Taranko (dalej także jako: E-Sklep). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej pPolityki Prywatności. Administratorem danych osobowych jest Taranko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej nr 73 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000162074, REGON: 192903799, NIP: 9570857274 (dalej także jako: Taranko).

 

I. Zasady ochrony danych osobowych

1. Taranko przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz użytkowników serwisu internetowego w zakresie odpowiednim dla celów, dla jakich są pozyskiwane. W zależności od celów przetwarzania mogą być to takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, adres IP, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dotyczą. Niektóre z danych należy udostępnić obowiązkowo, z uwagi na technologie wykorzystywane w sieci Internet, konieczność właściwego funkcjonowania naszej strony internetowej lub w przypadku chęci skorzystania  konkretnych oferowanych przez nas usług lub uzyskania odpowiedzi na konkretne wnioski i zapytania.  Inne dane udostępniane są przez klientów i użytkowników dobrowolnie za pośrednictwem naszego bannera zgody lub specjalnych formularzy. W każdym przypadku, w specjalnym oświadczeniu (klauzuli informacyjnej) zawsze informujemy m.in. o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej, kategoriach gromadzonych danych, a przede wszystkim o przysługujących prawach oraz o tym, z kim należy się skontaktować w przypadku chęci skorzystania z tych praw.

2.Taranko dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

3. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

4. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.

5. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas produktami i usługami  oraz  przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.

7. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Taranko (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mogą dokonywać transferu danych poza obszar Unii Europejskiej. Informujemy, że podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim dokonując transferu danych, bazują na decyzjach stwierdzających odpowiedni stopień ochronnych danych w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadają certyfikaty Tarczy Prywatności, jak również wykorzystują zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne oraz  gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

II. Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez: 

a)    formularze wypełniane w salonach stacjonarnych Taranko - informacje gromadzone są do celów kontaktowych, dokonywania wymiany, zwrotów i reklamacji towarów, przystąpienia do Klubu Taranko, skorzystania z usługi Newsletter,

b)    formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, składania zamówień, rejestracji w E-sklepie, dokonywania wymiany, zwrotów i reklamacji towarów, przystąpienia do Klubu Taranko, skorzystania z usługi Newsletter, 

c)     kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z Taranko.

2. Serwis internetowy Tarankoużywa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkownika serwisu internetowego. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika  do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” stosowane są w następujących celach:

a)    Niezbędne pliki „cookies” - przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików,

b)    Preferencyjne pliki „cookies”- umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik,

c)    Statystyczne pliki „cookies” - pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje,

d)    Marketingowe pliki „cookies” - stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronie internetowej, celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej,

e)    Niesklasyfikowane pliki „cookies” - o pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików.

 

Prawo stanowi, ze możemy przechowywać pliki „cookies” na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików „cookies” należy uzyskać zezwolenie użytkownika. Niektóre pliki „cookies” umieszczane są na urządzeniu użytkownika przez usługi podmiotów trzecich, które pojawiają się na naszej stronie internetowej.

Nasz serwis internetowy stosuje pliki „cookies”, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które Taranko dokonuje oceny Państwa preferencji, na podstawie których wysyłane są powiadomienia w celu zaoferowania kupna produktów. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Strona korzysta z narzędzia typu Marketing Automation, które zbiera dane dotyczące użytkownika na potrzeby Administratora strony. Zbieranie powyższych danych, ma na celu ułatwienie Państwu dokonania zakupu odpowiedniego dla profilu użytkownika. Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji lub zasugerowania produktów, które naszym zdaniem mogą go interesować. 

Brak zgody na przyjmowanie plików „cookies” można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych.

Instrukcje usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

a) Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

b) Safari na urządzeniach mobilnych https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

c) Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

d) Google Chrome na urządzeniach mobilnych

- Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl

- Iphone/ Ipad https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=pl&oco=0

Pliki „cookies” zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Taranko partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym , w szczególności na potrzeby wykorzystywania narzędzi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, RTB House, Facebook, Instagram, Expertsender, Trade Doubler. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane dane

1. Udostępnione przez klientów dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji oraz obsługi zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu i/lub reklamacji, jak również na potrzeby wypełnienia przez Taranko obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z realizacją zamówienia, tj. na podstawie: art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) RODO.

2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu (w tym przesyłania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach, jak również analizowania danych w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO do czasu wycofania zgody.

3. Dane przetwarzane są również do celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO.

4. Dane pozyskane za pomocą plików „cookies” wykorzystywane są m.in. dla zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego, w celach statystycznych, w celu zapamiętania informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony (np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik), jak również w celach marketingowych

IV. Newsletter

Klienci mają możliwość otrzymywania Newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. W Newsletterze znajdują się informację o najnowszej ofercie sprzedażowej, promocjach, wyprzedażach i wydarzeniach. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

V. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Taranko zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu oraz udostępnieniu osobom nieuprawnionym.

VI. Prawa użytkownika

1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług E-Sklepu. Podanie danych wymaganych przy dokonywaniu wymiany, zwrotów i reklamacji towarów jest warunkiem koniecznym dla weryfikacji i ewentualnego zrealizowania roszczeń klienta w tym zakresie.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód związanych z otrzymywaniem Newslettera lub przystąpieniem do Klubu Taranko jest całkowicie dobrowolne, jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych dla tych celów jest równoznaczne z rezygnacją z usług Newlettera i uczestnictwa w Klubie Taranko.

2. Dane osobowe klienta E-Sklepu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i obsługi zamówienia oraz przedawnienia roszczeń z nim związanych. Dane osobowe klientów dokonujących wymiany, zwrotów i reklamacji towarów będą przetwarzane przez okres niezbędny do weryfikacji i realizacji tych roszczeń oraz ich przedawnienia. Dane osobowe udostępnione  dla celów marketingowych , będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

2. Taranko respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO.

3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do Taranko w drodze pisemnej lub elektronicznej o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Taranko, jak również przysługujących jej w związku z tym przetwarzaniem uprawnień. 

5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

VII. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w Polityce Prywatności Taranko mogą mieć wpływ zmiany w sferze obowiązujących przepisów prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Taranko.

VIII. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: taranko@taranko.com