Zwrot

W WYNIKU ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCEGO Z PANDEMII KORONAWIRUSA, WYDŁUŻYLIŚMY CZAS ZWROTÓW DO 30 DNI OD DNIA DORĘCZENIA TOWARU.
 
ILE MAM CZASU NA ZWROT PRODUKTU? Klient, będący Konsumentem może dokonać zwrotu – odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem e-sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (na adres: Taranko sp. z o. o. „E-SKLEP” ul.Marynarki Poslkiej 73b, 80-557 Gdańsk )lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: e-sklep@taranko.com) w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru.
W JAKIM TERMINIE E-SKLEP TARANKO ZREALIZUJE MÓJ ZWROT? W terminie 14 dni od dnia dostarczenia do e-sklepu towaru wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o zwrocie – odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany w e-sklepie. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej e-sklep@taranko.com . Klient zobowiązany jest ponieść koszty wysyłki towaru do E-Sklepu. Oświadczenie o zwrocie – odstąpieniu od umowy mogą Państwo złożyć również w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-sklepu e-sklep@taranko.com. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
SKUTKI ZWROTU – ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, umowa jest uważana za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
ABY ZWRÓCIĆ PRODUKT NALEŻY Zwracany produkt musi być odesłany w takim samym stanie w jakim został doręczony, nie może być uszkodzony czy zniszczony, nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki i w miarę możliwości oryginalne opakowanie.
  • Dokładnie zapakować i zabezpieczyć produkt.
  • Wypełnić formularz zwrotu, który został wysłany wraz z produktem (jeśli nie posiadają Państwo formularza można go wydrukować tutaj Pobierz formularz).
  • Zwracany produkt z dołączonym formularzem zwrotu, dowodem zakupu (paragon, faktura VAT), należy odesłać na adres:
TARANKO SP. Z O.O. „E-SKLEP”
UL. MARYNARKI POLSKIEJ 73B
80-557 GDAŃSK
E-sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem