Reklamacje

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) w szczególności art. 556 i następne. Klient będący konsumentem może skorzystać z uprawnień z rękojmi w ciągu roku od dnia wykrycia wady. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Klienta będącego konsumentem przez 2 lata od daty wydania rzeczy.
JAKA JEST PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI? Aby złożyć reklamację należy:
  1. Dokładnie zapakować i zabezpieczyć produkt.
  2. Wypełnić formularz reklamacji, który został wysłany wraz z produktem (jeśli nie posiadają Państwo formularza można go wydrukować tutaj) pobierz formularz) .
  3. Reklamowany produkt z dołączonym formularzem reklamacji, dowodem zakupu (np. paragonem fiskalnym), należy odesłać na adres:
TARANKO SP. Z O.O. „E-SKLEP”
UL. MARYNARKI POLSKIEJ 73B
80-557 GDAŃSK
JAK DOWIEM SIĘ O ROZPATRZENIU REKLAMACJI? O rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową.
W JAKIM TERMINIE E-SKLEP TARANKO ZREALIZUJE MOJĄ REKLAMACJĘ? W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki od Klienta wraz z towarem, e-sklep rozpatrzy Państwa reklamację.W sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Klient będący konsumentem może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z trzech działań:
  • wymiany towaru na nowy
  • naprawy towaru
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
E-sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta na koszt e-sklepu Taranko. W przypadku nie uznania reklamacji przez e-sklep, koszty przesyłki pokrywa Klient.
Sprzedający informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Online Dispute Resolution).