Polityka prywatności

Poniższa polityka bezpieczeństwa danych osobowych Taranko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 73b, właściciela E-Sklepu Taranko (dalej także jako: E-Sklep ) została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
Znajdujące się poniżej zasady Polityki Prywatności obowiązują za każdym razem, gdy korzystają Państwo ze sklepu internetowego www.e-taranko.pl (E-Sklep Taranko, E-Sklep). Dlatego aby być pewnym, że akceptują Państwo obowiązujące zasady Polityki Prywatności zachęcamy do zapoznania się z nimi za każdym razem gdy odwiedzają Państwo E-Sklep.
  1. Składając zamówienie, Klient świadomie akceptuje warunki Polityki Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie/ wymianie/ reklamacji towaru. Wyrażenie zgody Klienta na udostępnianie swoich danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach stanowi o akceptacji zasad Polityki Prywatności.
  2. Taranko Sp. z o. o. jako administrator strony nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.
  3. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.
  4. Udostępnione przez klientów dane osobowe , pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach to następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki (zazwyczaj adres zameldowania; adres na który ma dotrzeć przesyłka), telefon (umożliwia skontaktowanie się z Klientem w sytuacji gdy wystąpiły problemy z dostarczeniem przesyłki), dane dotyczące płatności (płatność za pobraniem, przelew itp.).
  5. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, dokonania zmiany a także do zaprzestania udostępniania swoich danych. Każda zmiana może być dokonana przez Klienta poprzez rejestrację na koncie założonym w E-Sklepie. Istnieje również możliwość pisemnego zgłoszenia chęci dokonania zmian danych osobowych na adres Taranko Sp. z o.o. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 73b 80-557.
  6. Zapewniamy, że jedynym administratorem powierzonych przez Klientów danych osobowych jest Taranko Sp. z o.o. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 73b 80-557 (KRS 0000162074, NIP: 9570857274, REGON: 192903799)
  7. Całość udostępnionych nam informacji jest bezpieczna w bazie danych Taranko Sp. z o.o., nikt oprócz osób do tego uprawnionych nie ma dostępu do danych osobowych naszych Klientów.
  8. Udostępnione nam dane nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji umowy sprzedaży, współpracujących z administratorem E-Sklepu, takich jak firmy kurierskie. Uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych są również właściwe organy państwowe, na mocy odrębnych przepisów.
  9. Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane, przetwarzane i chronione według odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które to środki zapewniają poufność i integralność.
  10. E-Sklep Taranko otrzymuje informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń internetowych, które zawarte są w logach systemowych (np. adres IP). E-Sklep może wykorzystywać te informacje w celach technicznych i statystycznych, pomagających na ulepszenie naszego serwisu internetowego i oferowanie bardziej dogodnej dla naszych Klientów obsługi. Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla naszych Klientów i gwarantują całkowitą anonimowość.
Zastrzeżenia: Taranko Sp. Z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności.